Hibah Berganda Takaful Sehingga RM1.2 juta RM100 sebulan

 

Hibah Berganda Takaful

Kenapa HIBAH berganda takaful menjadi kewajipan dimiliki ?

Pertamanya kita perlu tahu apa yang dimaksudkan dengan hibah.

Hibah bermaksud hadiah atau pemberian sama ada dalam bentuk ain atau manfaat secara sukarela kepada seseorang yang lain dalam tempoh hidupnya tanpa mengharapkan sebarang balasan.

Dalam konteks takaful pula, Hibah takaful bukanlah produk tapi ialah konsep bagaimana pampasan takaful diagihkan selepas berlaku kematian.

Untuk pengetahuan, semua syarikat takaful ada instrumen ‘’hibah takaful’’ selepas IFSA (Islamic Financial Services Aact’’ diperkenalkan pada tahun 2013 untuk menggantikan Akta Takaful.
Ianya menjadi salah faham kepada orang ramai apabila ada ejen yang mempromosikan hibah takaful seolah-olah ianya satu produk takaful yang boleh menyelesaikan semua masalah apabila berlakunya kematian.

Contohnya adalah penyelesaian hutang. Perlu di ingat bahawa penerima hibah tidak wajib untuk menyelesaikan atau membayar hutang-hutang si mati.

Penerima hibah berhak untuk melakukan apa sahaja terhadap pampasan tersebut kerana itu adalah hadiah kepada dirinya.

Jadi, apakah konsep lain bagi pemberian pampasan ini?

Selain hibah, peserta takaful juga boleh untuk meletakkan penama pada pampasan takaful mereka. Namun, perlu di ingat juga bahawa pampasan itu bukanlah milik si penama tadi, tugas penama adalah menguruskan wang pampasan tersebut untuk membayar hutang peserta dan bakinya perlulah dibahagikan mengikut hukum faraid.

Hibah juga adalah ‘creditor proof’. Ianya tidak boleh dituntut oleh pemiutang untuk membayar hutang si mati. Antara kelebihan hibah takaful yang lain adalah:

 • Pembahagian yang mengikut hasrat si pemberi
 • Tidak memerlukan kos guaman dan mahkamah untuk menerima hibah takaful
 • Tidak boleh dituntut oleh waris keluarga yang lain
 • Aset tunai yang tinggi kepada yang tersayang

Namun, kelemahan yang paling ketara hibah takaful adalah ianya sangat rapuh. Hibah takaful terpakai jika sijil takaful masih aktif ketika berlaku kematian. Ada kebarangkalian sijil ‘’lapse’’ ketika kematian berlaku.

Apakah Manfaat UTAMA yang terdapat dalam Plan Hibah berganda Takaful ini ?

 1. Kematian akibat semua sebab :  RM300,000
 2. Kematian akibat kanser : RM600,000
 3. Kematian akibat kemalangan :  RM900,000
 4. Kematian ketika menunaikan Haji atau Umrah : RM1,200,000
 5. Ada Nilai tunai apabila tamat tempoh.
 6. Bonus ganjaran tunai apabila berkahwin, melahirkan anak, membeli rumah, menunaikan haji & melancong 5 negara.
 7. Tempoh perlindungan selama 30 tahun.
 8. Tiada Had pekerjaan

 

Hibah Berganda Takaful

Apakah nama produk ini ? Dari syarikat apa ? 

IKHLAS Dariku dari Takaful Ikhlas

Siapakah yang layak memohon?

Umur 17 – 60 tahun

Apakah tempoh menunggu ? 

Tiada, maknanya apabila sijil sudah lulus.

Plan hibah ini terus berkuasa dan boleh claim.

Apakah ciri istimewa yang terdapat dalam plan ini ?

1.Accelerated Death Expense (ADE)

Menyediakan bantuan kewangan segera iaitu RM20,000 akan dibayar kepada keluarga anda tanpa sebarang pertanyaan. Ia itu khairat kematian.

2. Manfaat Ganjaran Tunai

kami ingin meraikan detik bahagia anda dengan memberikan ganjaran tunai.

Manfaat ini akan dibayar apabila anda berkahwin, mendapat anak, membeli rumah baru, dapat menunaikan haji dan juga apabila anda melancong ke 5 buah negara!

3. Pengeluaran sebahagian

Kami faham akan keperluan anda,  anda boleh mengeluarkan sebahagian daripada simpanan anda ketika memerlukannya

4. Manfaat apabila sijil matang

Anda boleh menikmati nilai tunai dalam simpanan anda apabila sijil matang

Berapa lama tempoh perlindungan takaful ini ? 

30 tahun , selepas 30 tahun sijil takaful ini akan tamat.
Ada pilihan untuk tempoh perlindungan sehingga umur 70 tahun & 80 tahun.

Perlu membuat medical checkup ? 

Tidak perlu, tetapi ia bergantung kepada keputusan underwriter.

Apakah pengecualian utama dalam sijil takaful ini ? 

Apakah terma-terma dan syarat UTAMA yang terdapat dalam produk ini ? 

Ada Contoh Quotation untuk plan ini ?

Disini saya serta contoh quotation untuk umur 30 tahun

Quotation IKHLAS Dariku

password : 123456

Ini hanya sample untuk umur 30 tahun. Umur lain, ada perbezaan caruman. Lebih muda, lebih rendah. Lebih berusia, lebih tinggi

Berikut adalah anggaran caruman untuk  umur-umur lain :

25 tahun – RM90
30 tahun – RM100
33 tahun – RM130
35 tahun – RM150
38 tahun – RM210
40 tahun – RM260

Berminat ?

Isi maklumat dibawah, saya akan hubungi segera

 

3 Replies to “Hibah Berganda Takaful Sehingga RM1.2 juta RM100 sebulan”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *