MRTT VS MLTT : Mana yang terbaik ?

MRTT VS MLTT

Kali ini ingin menerangkan perbezaan MLTT vs MRTT

Apabila kita memohon pinjaman perumahan, kita digalakkan mengambil satu polisi takaful untuk melindungi sejumlah pinjaman diantara  pemberi pinjaman (bank) dengan peminjam (pemegang polisi).

Tujuan utama adalah, sekiranya si peminjam ditimpa musibah kematian atau lumpuh, ada pampasan untuk selesai jumlah hutang rumah yang ditinggalkan.

Terdapat dua jenis pelan takaful yang boleh dipilih oleh pembeli iaitu Mortgage Reducing Term Takaful (MRTT) atau Mortgage Level Term Takaful (MLTT).

Apa itu MRTT 

Ketika ini, ramai yang keliru dan kurang pasti produk manakah yang bersesuaian dengan jenis pinjaman yang dimohon dan apakah manfaat atau kelebihan yang diperolehi jika melanggan salah satu produk ini.

MRTT adalah perlindungan takaful  berkurangan mengikut tempoh pinjaman perumahan anda.

Pengurangan perlindungan takaful  bergerak seiring dengan jumlah hutang pinjaman yang semakin berkurangan setiap tahun.

Dari segi cara bayaran , ia boleh dibayar secara terus atau dimasukkan ke dalam pinjaman bank.

MRTT lebih murah kerana perlindungan akan semakin berkurangan.

MLTT

MLTT  adalah perlindungan takaful yang kekal sepanjang tempoh pinjaman berkenaan.

MLTT lebih mahal, sebab jumlah perlindungan yang meningkat saban tahun.

Dari segi cara bayaran , MLTT  tidak boleh dimasukkan ke dalam pinjaman bank, ia dibayar secara ansuran atau tahunan.

mltt vs mrtt

mltt vs mrtt

Jika berlaku musibah, apa yang terjadi ?

Apabila berlaku tuntutan dalam kes kematian atau lumpuh , MRTT akan membayar baki hutang pinjaman kepada pihak bank.

Proses pembayaran tuntutan hanya membabitkan dua pihak sahaja (iaitu bank dan syarikat takaful).

Ahli keluarga si mati akan dapat rumah berkenaan, untuk diagihkan mengikut harta pusaka.

Manakala polisi MLTT pula akan membayar keseluruhan pampasan kepada PENAMA.

Penama akan bertanggungjawab untuk selesaikan BAKI hutang pinjaman si mati kepada pihak bank.

Lebihan wang pampasan adalah hak milik ahli waris, dan ia tertakluk kepada harta pusaka (iaitu faraid).

Sekiranya pemegang polisi membuat pembiayaan semula bagi pinjaman perumahan atau menjual rumah berkenaan sebelum tamat tempoh polisi MRTT, polisi berkenaan akan terbatal berbanding polisi MLTT tidak terkesan.

mltt vs mrtt perbezaan

Baca : Pelan Takaful Rumah Terbaik MLTT RM300,000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *