Siapakah Yang Tidak Memerlukan Sijil Faraid

siapakah yang tidak memerlukan sijil faraid

Apa itu sijil Faraid ? 

Sijil faraid adalah dokumen yang dikeluarkan oleh mahkamah syariah untuk mengesahkan pembahagian harta pusaka mengikut syariah Islam.

Apabila seseorang meninggal dunia, harta pusakanya perlu dibahagikan mengikut ketetapan syariah untuk memastikan bahawa hak setiap waris dilindungi.

Di bawah undang-undang faraid Islam, waris-waris disusun mengikut peringkat kekerabatan dan masing-masing mempunyai bahagian yang ditetapkan dalam harta pusaka.

Sijil faraid dikeluarkan oleh mahkamah syariah selepas melalui proses pembahagian harta yang adil dan saksama.

Langkah Pembahagian harta pusaka

Proses pembahagian harta pusaka melalui sijil faraid melibatkan beberapa langkah.

Pertama-tama, ahli keluarga atau waris perlu mengemukakan permohonan kepada mahkamah syariah untuk mendapatkan sijil faraid.

Mahkamah syariah kemudian akan menjalankan audit ke atas harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati, termasuk harta benda seperti tanah, wang tunai, saham, dan juga hutang piutang yang perlu ditunaikan.

Setelah audit dilakukan, mahkamah syariah akan menentukan jumlah harta pusaka dan mengadakan sesi penerangan dengan waris mengenai cara pembahagian yang adil mengikut undang-undang faraid Islam.

Selepas itu, mahkamah syariah akan memerintahkan pembahagian harta pusaka mengikut ketetapan undang-undang faraid Islam.

Ini termasuk menentukan bahagian setiap waris, seperti ibu bapa, anak, suami atau isteri, dan lain-lain, serta membahagikan harta pusaka mengikut peringkat kekerabatan.

Setelah pembahagian harta selesai, mahkamah syariah akan mengeluarkan sijil faraid sebagai bukti sah pembahagian harta pusaka.

Sijil faraid adalah penting untuk memastikan bahawa pembahagian harta pusaka dilakukan dengan adil dan saksama.

Dokumen ini juga penting untuk melindungi hak-hak waris dan mencegah pertikaian dalam keluarga selepas kematian seseorang.

Selain itu, sijil faraid juga diperlukan dalam beberapa urusan undang-undang, seperti pemindahan harta pusaka ke dalam akaun bank waris dan pembelian harta benda seperti tanah atau bangunan yang terletak di atas tanah waris.

Kesimpulannya, sijil faraid adalah dokumen penting dalam pembahagian harta pusaka mengikut undang-undang faraid Islam.

Hibah Takaful RM200,000 menyediakan dana pantas kepada waris serendah RM46

Proses mendapatkan sijil faraid melibatkan beberapa langkah, termasuk audit harta pusaka dan pembahagian harta mengikut ketetapan undang-undang faraid Islam.

Dokumen ini penting untuk melindungi hak-hak waris dan mencegah pertikaian dalam keluarga selepas kematian seseorang.

Siapakah Yang Tidak Memerlukan Sijil Faraid

Tambahan kepada itu, seseorang yang tidak mempunyai harta pusaka atau tidak memerlukan pembahagian harta pusaka tidak memerlukan sijil faraid.

Contohnya, seseorang yang masih hidup dan tidak mempunyai harta atau harta yang dimilikinya telah dilindungi oleh surat wasiat atau perjanjian hibah kepada penerima manfaat yang sah, tidak memerlukan sijil faraid.

Selain itu, orang bukan Islam atau yang tidak tertakluk di bawah undang-undang faraid Islam juga tidak memerlukan sijil faraid.

Oleh itu, sijil faraid hanya diperlukan dalam pembahagian harta pusaka mengikut undang-undang faraid Islam dan tidak diperlukan dalam keadaan lain seperti yang telah dinyatakan di atas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *